Wymiany i zwroty

Wymiana

Wymiana zakupionego towaru może nastąpić przez zgłoszenie kupującego na adres mailowy handsome.hurtownia@gmail.com powołując się na numer zamówienia oraz wskazując pozycje do wymiany. Następnie po zwróceniu przez zamawiającego ustalonej pozycji zamówienia ma on możliwość zamówienia interesującej go pozycji z uwzględnieniem różnicy w cenie.

Zwroty

Zwrot zakupionego towaru może nastąpić w wyniku postępowania reklamacyjnego oraz w przypadku zakupu dokonanego poza lokalem sprzedawcy i umów zawieranych na odległość (np. zakupionych przez telefon lub internet), a także gdy strony tak postanowiły.

W przypadku zakupu towaru przez internet na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, mamy prawo do zwrotu towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny w okresie do 14 dni.

Wysyłając towar do sprzedawcy należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dowód zakupu.

Gwarancja

Nasze produkty są objęte gwarancją producenta. W sprawie gwarancji prosimy o kontakt mailowy handsome.hurtownia@gmail.com

Reklamacja

Nasze produkty są objęte reklamacją producenta. W sprawie reklamacji prosimy o kontakt mailowy handsome.hurtownia@gmail.com

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

Nazwa Sprzedawcy: Handsome Tomasz Białousko

Adres Sprzedawcy: Wojska Polskiego 20 lok 1u, 91-832 Łódź

e-mail Sprzedawcy: handsome.hurtownia@gmail.com

Niniejszym odstępuję/-jemy (*) od zawartej przez(e) mnie/nas (*) umowy zakupu następujących Towarów: ____________________________________________________

Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*) ____________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta/-ów: ____________________________________________

Adres Konsumenta/-ów: ____________________________________________________

Podpis Konsumenta/-ów (tylko w przypadku oświadczeń w formie papierowej):_______________________

Data: ___________________________________________________________________

(*) niepotrzebne skreślić